معاونت اداری و مالی
     پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶   
اسامی کارکنان واحد رشت
 
ردیف نام نام خانوادگی 
۱ محمود آبکار
۲ ربابه آذری
۳ فریدون آزادغلامی
۴ اکبر  آزرمی
۵ پروین آسایش طلب
۶ امیر آقایی
۷ سید جواد آل حجت
۸ حسین  آوریده
۹ اسماعیل  ابراهیم زاده
۱۰ سهراب احمدی
۱۱ مهدی  احمدی فومنی
۱۲ زهرا ارشاد
۱۳ سیما اسدی
۱۴
 
مریم اسدپور
۱۵ قاسم اسلامی
۱۶ مهناز  اسلانی نژاد
۱۷ جبار اسماعیل زاده
۱۸ حمید اصغری عطار
۱۹ محمد  افروزان
۲۰ عباس  اقبالپور
۲۱ سیامک اقلیما
۲۲ مینا اکبرپور
۲۳ نسرین اکبری ملاسرایی
۲۴ ابوالقاسم امیدی
۲۵ بهارک امین طینت
۲۶ میترا امیرجانی
۲۷ سیروس امیری
۲۸ حسین  اولیایی
۲۹ مختار ایمانی
۳۰ ام البنین بابایی پور دیوشلی
۳۱ فریبا  باقری
۳۲ سید حسین باقری
۳۳ منا باقری
۳۴ هنگامه باقری پور
۳۵ محسن بخت خواه 
۳۶ شادمان  بختیاری
۳۷ حسن  بخشی زاده
۳۸ غلامرضا بخشی زاده
۳۹ زینب خاتون بشیری 
۴۰ مجید بصیری گورابی
۴۱ علی اصغر بلندرفتار
۴۲ سکینه  بلندکردار
۴۳ اکبر بنوره
۴۴ سیدنظام بهاری سقالکساری
۴۵ سیدجعفر بهاری سقالکساری
۴۶ معصومه بهبودی
۴۷ علی بهرامی
۴۸ یونس پارسایی خمامی
۴۹ وحید پاک نیای پسیخانی
۵۰ مژگان پاکروان
۵۱ آذر پورابراهیمی
۵۲ کبری پوربخش
۵۳ حسین پورجعفر
۵۴ کریم پورحسین
۵۵ فاطمه پورخانی
۵۶ شیده  پورخلیلی
۵۷ سیده طیبه  پورخلیلی
۵۸ آزیتا پوررحیمی اخلاقی
۵۹ سید ابراهیم  پوررضایی
۶۰ بهروز پورمحسن
۶۱ لیلا پورمحمد
۶۲ فاطمه پورناصرانی
۶۳ زهرا پورنیاکان
۶۴ علی  پیشه ور
۶۵ سکینه پیشه ور 
۶۶ فرزانه تراب پرهیز
۶۷ طاهره ترابی
۶۸ رضا تقوی زاد
۶۹ غلامرضا تقی زاده
۷۰ ملیحه توکل امید
۷۱ شبنم  توکلی
۷۲ اسماعیل تهمتن سراوانی 
۷۳ نعیمه تهوری
۷۴ کریم  تیغ نورد
۷۵ مازیار تیموری
۷۶ طاهره جعفرزاده
۷۷ معصومه جعفرنژاد عثماوندانی
۷۸ سیداحمد جعفری
۷۹ احمد جلیلی 
۸۰ سهراب جمالنژاد
۸۱ سودابه  جوادیان
۸۲ حسین جوانبخت
۸۳ منوچهر  جهانپور
۸۴ شهربانو حاجی اکبری
۸۵ تهمینه حبیبی
۸۶ رحیم حجتی
۸۷ مریم حسابی دهبنه
۸۸ حسین  حسن جانی
۸۹ محمود حسنی
۹۰ مهدی حسین پور
۹۱ مصطفی  حسین پور گورابی
۹۲ سعید حسین زاده
۹۳ الهام حسینی
۹۴ زهرا حسین زاده
۹۵ سیدمحمد حسینی
۹۶ حاجی محمد حسینی
۹۷ سیدجواد حسینی
۹۸ عیسی حسینی ارکانی
۹۹ تقی حسینی خراط
۱۰۰ فریده حق پرست
۱۰۱ نقی  حقیقت
۱۰۲ بهرام حقیقی
۱۰۳ ربابه حلاجیان
۱۰۴ حمیرا حودت
۱۰۵ عادله حیدری
۱۰۶ مسعود حیدرنیا
۱۰۷ سیده الهه  خاتمی 
۱۰۸ امیر خادم
۱۰۹ مهناز خالقی
۱۱۰ حسن  خانواده محجوب
۱۱۱ زهره خانی پور
۱۱۲ زهرا خاورسنگری
۱۱۳ معصومه خردمند کافی
۱۱۴ هادی خموشی
۱۱۵ محمدرضا خوبرو
۱۱۶ سیاوش خوش خلق
۱۱۷ حسن خوشمرام
۱۱۸ امیرحسین  دارابی
۱۱۹ نیره  دافچاهی
۱۲۰ اسمعیل درزیان رستمی
۱۲۱ آمنه  درهمی
۱۲۲ فخرالسادات  راستجو
۱۲۳ حسین رحمتی چالسرایی
۱۲۴ سید احمد رحمتی برفجانی
۱۲۵ فاطمه رحیمی
۱۲۶ سیداحمد رحیمی
۱۲۷ فهیمه رخشایی
۱۲۸ حسن رستمی
۱۲۹ شیلان رشیدی
۱۳۰ خسرو رضائیان
۱۳۱ داود رضایی
۱۳۲ خسرو رضایی
۱۳۳ محمدرضا رضایی
۱۳۴ طیبه رضایی فر
۱۳۵ علی رفیع زاده
۱۳۶ عارف رمضانپور بلوچی
۱۳۷ جعفر رمضانزاده
۱۳۸ آمنه  رمضانی
۱۳۹ علی  رنجبر
۱۴۰ جواد رنجبرپور
۱۴۱ سمانه رهبر
۱۴۲ حمید رهبر آموزگار
۱۴۳ وحید رهنمای رودپشتی
۱۴۴ سکینه ریاضی
۱۴۵ منصوره زارع
۱۴۶ معصومه  زحمتکش
۱۴۷ منیرالسادات زین العابدینی
۱۴۸ دلارام سجادیان
۱۴۹ لیلا سرور حقیقی
۱۵۰ عیسی سلیمی
۱۵۱ شهین  سیامکی
۱۵۲ حسین شاددوست
۱۵۳ میترا  شاه مقصود
۱۵۴ آتوسا شایانفر
۱۵۵ فرهانه  شبان
۱۵۶ رضا شریفی آزاد
۱۵۷ مرجان شعبانزاده
۱۵۸ ساری شمالی فر
۱۵۹ سیدحجت شمس
۱۶۰ معصومه شهری
۱۶۱ غلام  شیردل
۱۶۲ محمد  شیرزاد
۱۶۳ علی  شیرین پور
۱۶۴ سیدعباس صادق گلوندانی
۱۶۵ علی  صادقی چیرانی
۱۶۶ مژگان  صادقی نوپاشایی
۱۶۷ محمد صالحی نژاد
۱۶۸ فریبا صحراپور
۱۶۹ رضا  صحرایی
۱۷۰ احمد صدفی حشکوائی
۱۷۱ هما صدقی مسعود
۱۷۲ فیض اله  صدیقی
۱۷۳ ام کلثوم  صفابخش
۱۷۴ محمد رضا صفابخش
۱۷۵ حمید صفدری
۱۷۶ غلامرضا صفری بلوچی 
۱۷۷ صریرا صفری
۱۷۸ حسن طائفه
۱۷۹ پروین طالبی 
۱۸۰ مهشید طالش ساسانی
۱۸۱ محمدابراهیم طاهری
۱۸۲ محمدعلی  طلعت رخ
۱۸۳ تیمور طهماسبی
۱۸۴ حسین  ظریفی منتظر
۱۸۵ جواد عاشورپور
۱۸۶ مهدی عاشوری
۱۸۷ شهرام  عبادتی
۱۸۸ رایت اله عبادی
۱۸۹ محمدحسن عبدالعلیزاده  قاطعی
۱۹۰ اسماعیل  عزیزیان
۱۹۱ امیر  عصیانی
۱۹۲ مصطفی عقیلی
۱۹۳ حمیدرضا علیدوست
۱۹۴ اسماعیل  علی خواه
۱۹۵ غلامحسن علیزاده 
۱۹۶ طیبه عوض پور
۱۹۷ علی غفوری گوراب 
۱۹۸ ضیاء غلامعلی زاده
۱۹۹ علیرضا غلامی
۲۰۰ آمنه  غمگسار
۲۰۱ زهرا فرجی
۲۰۲ فاطمه  فرحناک 
۲۰۳ سودابه  فروغی
۲۰۴ آسیه  فرهنگ خواه
۲۰۵ محمدحسن فلاح مشفق
۲۰۶ سوده فولادمهر
۲۰۷ ایرج  قبله نمای مقدم
۲۰۸ صادق  قدیری
۲۰۹ ربابه قربانی
۲۱۰ لاله قربانی
۲۱۱ سیدعلیرضا قریشی راد
۲۱۲ زهره قلی زاده
۲۱۳ اسمعیل قلی زاده ملاطی
۲۱۴ عزیز  قلی پور
۲۱۵ مجید قنبری شیرزیلی
۲۱۶ مژگان قویدل
۲۱۷ مهدیه کریمی مریدانی
۲۱۸ یونس کیانی
۲۱۹ فرشته کاظم پور
۲۲۰ حسین  کاظم نژاد
۲۲۱ فرشید  کاظمی
۲۲۲ علی  کاظمی 
۲۲۳ بهزاد کاظمی پور
۲۲۴ زهرا کریمی
۲۲۵ طاهره  کریمی 
۲۲۶ علی کشتیکار
۲۲۷ نیلوفر کوچکی نژاد
۲۲۸ ریحانه کوچکی نژاد
۲۲۹ محمد کوهی
۲۳۰ طاهره گلبرگ
۲۳۱ فرهاد گلرنگ مبارکی
۲۳۲ مریم  گنجه
۲۳۳ نغمه  لاکانی
۲۳۴ حشمت لطفی
۲۳۵ عباس لطیفی
۲۳۶ محمدابراهیم لقمانی
۲۳۷ علی اصغر لقمانی
۲۳۸ غلامحسین ماهگل
۲۳۹ احمد علی مجاور
۲۴۰ قاسم  مجلل
۲۴۱ مهدی  محافظ
۲۴۲ کشاورز محبی فرد
۲۴۳ لیلا  محمدکاظمی
۲۴۴ علیرضا محمودی
۲۴۵ فرهاد محمودی
۲۴۶ مهرهاد  مدیسا
۲۴۷ نازنین  مرادمند
۲۴۸ حسن مرادی
۲۴۹ علی  مرادی تمرین
۲۵۰ لیلا  مریخی
۲۵۱ سیده زهرا مستشاری
۲۵۲ شهروز مسچیان
۲۵۳ علیرضا مسرور
۲۵۴ محمد مسرور 
۲۵۵ فاطمه  مسعودیه 
۲۵۶ مجید مشک بید
۲۵۷ حمید مصطفی زاده
۲۵۸ سیده صدیقه مظفری
۲۵۹ مریم معتدل
۲۶۰ سیده ساریه  معصومی
۲۶۱ مازیار مقتدر
۲۶۲ ایران  ملکی
۲۶۳ سیدمصطفی موسوی
۲۶۴ سیدمحمد موسوی
۲۶۵ سیده مریم موسویان
۲۶۶ میثم موسی پور
۲۶۷ حسین موسی زاده
۲۶۸ منیره موید عابدی
۲۶۹ مسعود مهدوی
۲۷۰ فاطمه مهدیلو
۲۷۱ علی  مهربان
۲۷۲ معصومه  مهربان طشی
۲۷۳ راضیه میرزایی
۲۷۴ سیدجواد میرحاتمی
۲۷۵ زری میرزاجانی
۲۷۶ سیداحمد میرزاده نوری
۲۷۷ اسماعیل میرزایی
۲۷۸ سیدتقی  میرمهدی پور
۲۷۹ نجمه میکائیلی
۲۸۰ محمود نجفقلی زاده
۲۸۱ آرش  نجفی تربه بر
۲۸۲ ابراهیم نصیری فرد
۲۸۳ اکرم نظر پور
۲۸۴ ولی  نگاری
۲۸۵ حسن  نوروز پور
۲۸۶ سیروس نوروزی
۲۸۷ احیاء نوروزی
۲۸۸ اسماعیل  نوروزی
۲۸۹ بهرام نوروزی
۲۹۰ محمدرضا نوروزی 
۲۹۱ مریم نوعی
۲۹۲ اکبر نهاوندی
۲۹۳ حسن نیکخواه جورشری
۲۹۴ کبری نیک دوبخشری
۲۹۵ شعبان  نیک نژاد
۲۹۶ علیرضا  نیکویی
۲۹۷ سیدجعفر هاشمی پلکوئی
۲۹۸ رضیه هاشمی
۲۹۹ فاطمه هامونی حقیقت
۳۰۰ لاله هدایتی
۳۰۱ قربان همایون
۳۰۲ مریم یحیی زاده
۳۰۳ خدیجه  یعقوب زاده
۳۰۴ محمدتقی یکتا میشامندانی
۳۰۵ حسین یکتاپور
۳۰۶ معصومه یکتای فلاح آبادی
۳۰۷ محسن  یوسفی 
۳۰۸ محمدحسین یوسفی گیلدهی